VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

V podjetju NEOLINK d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za nakup na našem spletnem mestu, skrbno varovali, kar pomeni, da bomo vaše osebne podatke uporabljali izključno za izpolnitev vašega naročila. Vaše osebne podatke ne bomo posredovali tretjim osebam v kolikor to ne bo nujno za izpolnitev vašega naročila.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. NEOLINK d.o.o. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Vse podatke bomo posredovali izključno tistim, ki potrebujejo podatke izključno za procesiranje naročil in zagotavljanje storitev, tistim, ki so pod zavezo nerazkrivanja in le svojim zaposlenim, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v teh predpisih, osebni privolitvi uporabnika ali v pogodbenem razmerju. Uporabnik se strinja, da smemo zbrane podatke posredovati poslovnim partnerjem, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v teh predpisih, osebni privolitvi uporabnika ali v pogodbenem razmerju.

Uporabnik prevzame odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij. Kadar koli uporabnik dostopa na naše spletno mesto, se avtomatično beležijo nekateri neosebni podatki (za spletno analitiko). Te informacije uporabljamo za izboljševanje vsebin in uporabnosti in ti podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretjim osebam.

KADARKOLI LAHKO ZAHTEVATE:

  • Popravek oz. spremembo vaših osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naš E-naslov: info@neolink.si
  • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naš E-naslov: info@neolink.si
  • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naš E-naslov: info@neolink.si

Vsi uporabniki imate pravico, da, skladno z ZVOP-1, kadarkoli zahtevate vpogled v podatke, ki jih naše podjetje hrani o vas. Poleg tega lahko kadarkoli svoje podatke spremenite ali zahtevate, da se izbrišejo iz obstoječe baze podatkov oziroma lahko svojo privolitev prekličete. To lahko naredite pisno, po e-pošti ali na naslov našega podjetja. Kontakte najdete na spletni strani, pod »Pogoji poslovanja«. Delni preklic privolitve ni mogoč. Po preklicu ustrezne privolitve za vas ne bomo več izvajali povezanih storitev in kakršni koli povezani sporazumi se obravnavajo kot preklicani s trenutkom preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Če privolitve še niste dali oziroma ste jo preklicali, vaši osebni podatki ne bodo uporabljeni na način, kot je opisan v zgornjih odstavkih. Seveda lahko kljub temu še naprej kupujete v spletni trgovini. V tem primeru boste prejemali samo informacije, ki so nujne za izvedbo nakupnega postopka (npr. pošiljanje računa, informacije o nakupu, itd). Preklic podatkov ni mogoč v primeru, kadar zakonodaja tako narekuje.

Hramba podatkov

Podjetje NEOLINK d.o.o. bo zbrane podatke hranil toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena (nakupni postopek), zaradi katerega so bili obdelani. Nato se takoj izbrišejo. Če obstaja obveznost družbe in/ali davčna obveznost do ohranitve podatkov, se ti izbrišejo po 10 letih, razen v primeru, če predpisi določajo drugače. Prav tako bodo po tem obdobju izbrisani vaši podatki o komunikaciji. Če vaših podatkov ne potrebujemo več za namene, opisane zgoraj, se hranijo samo v ustreznem obdobju hrambe, skladnim s pravili družbe ali davčno zakonodajo, in se ne obdelujejo več za druge namene.

Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot posameznika: vaše ime, priimek, elektronski naslov ali naslov in kraj bivanja. NEOLINK d.o.o. hrani tudi podatek časa in datuma oddaje naročila ter osnovne podatke o dostopih do spletnih vsebin, med drugim tudi naslov IP uporabnika ter podatke, ki jih strežniku samodejno pošlje spletni brskalnik. NEOLINK d.o.o. ne zbira vaših osebnih podatkov, razen, kadar nam vi to omogočite in v to privolite. To storite ob izpolnitvi naročniškega obrazca.

Vse osebne podatke, ki jih naše podjetje pridobi na spletni strani pajkecpolde.si, hrani samo v elektronski obliki do preklica privolitve uporabnika.

NEOLINK d.o.o. bo vaše osebne podatke uporabil zaradi izpolnitve sklenjenih poslovnih odnosov oziroma vaših naročil (pošiljanje naročenih izdelkov, predračunov in računov, obveščanje o dostavi,…), za reševanje morebitnih težav ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. ob morebitni napaki pri obračunu blaga, administracije tehnične narave na spletni strani.

Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko dotičnega spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani družbe NEOLINK d.o.o. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo (direktive EU 95/46/EC, 2002/58/EC in sporazumi ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189). Najsodobnejši varnostni ukrepi, ki jih uporabljamo, nudijo optimalno zaščito pred nepooblaščenim dostopom do informacij, ki so nam bile posredovane ali smo jih shranili. Podatkov, ki jih hranimo, ne bomo posredovali tretjim osebam, razen zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke morebiti obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom družbe NEOLINK d.o.o. (npr. tiskarski izvajalci…) in državnim nadzornim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka. Spletna stran pajkecpolde.si gostuje na strežniku podjetja Webtasy d.o.o., v obliki najema spletnega prostora.

Za varnost podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer na način, da odgovorno ravna ter ustrezno poskrbi za protivirusno programsko zaščito svojega računalnika.

Če imate vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali kako so vaši osebni podatki obravnavani, se lahko brez zadržkov obrnete na nas, preko elektronskega naslova info@neolink.si. Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili, pisno in v skladu z ustreznimi predpisi, kateri osebni podatki so bili zbrani med obiskom našega spletnega mesta.

Komuniciranje z uporabniki /obdelava podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov med nakupnim postopkom je 6. člen, 1. tč, alineja b) GDPR (izpolnitev pogodbe, predpogodbeni ukrepi in vsakokratna veljavna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov) ter 6. člen, 1. tč, alineja a) GDPR (privolitev), če se to zahteva po veljavnem pravu.

S predhodno podano privolitvijo na spletni strani pajkecpolde.si bo NEOLINK d.o.o. osebne podatke obdelovala za naslednje namene:

  • za izpolnitev pogodbenih obveznosti v spletni trgovini v celoti (od naročila do zaključka),

Navedene podatke lahko NEOLINK d.o.o. obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze. V času upravljanja osebnih podatkov ima uporabnik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Uporabnik z uporabo spletnega mesta oziroma spletne trgovine potrjuje, da je seznanjen z našo politiko zasebnosti in da je privolitev v obdelavo njegovih osebnih podatkov za namen, kot je določen v tej izjavi, prostovoljna.

 

Varovanje osebnih podatkov

Upravljalec vaših osebnih podatkov je družba NEOLINK d.o.o.,
Ponoviška cesta 11b, 1270 Litija, matična št.: 1562231, ID za DDV: SI88280934,
zakoniti zastopnik Petra Kunc, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št. 1/33709/00-

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem upravljalcu, da zbira in obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vnesel v za naslednje namene:

nakup na spletni strani in sicer za namen:

Prejema in obdelave naročila, poizvedbe oz. vprašanja, pripravo ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije. Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani družbe in izjavljam, da sem seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov.

Potrjujem, da sem starejši/a od 15 let in sem seznanjen/a s Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov, katere sem podal prostovoljno ter svojimi pravicami do upravljalca mojih osebnih podatkov.

Obdelava in varna uporaba vaših osebnih podatkov se bo vršila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 in Uredbo (EU) 2016/679 in družba, ki je upravljalec vaših osebnih podatkov izjavlja, da nosi popolno odgovornost za zakonito uporabo.

Izjavljamo, da vaših osebnih podatkov, katere ste nam posredovali ne bomo prenašali izven naše zbirke osebnih podatkov.

Poleg odjave/odstopa od vašega soglasja za posamezne namene imate v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov ZVOP-2 in v skladu z Uredbo (EU)2016/679 GDPR še naslednje pravice, ki jih pri družbi lahko uveljavljate pisno na e-naslov info@neolink.si :

  • Zahtevo za dostop do svojih osebnih podatkov.
  • Zahtevo, da se vam dopusti, da osebne podatke popravljate in dopolnjujete v obsegu, ki ga predvidevajo rubrike soglasja.
  • Zahtevo, da se vam posreduje poročilo za katere namene, kdaj in katere osebne podatke je družba uporabljala.
  • Zahtevo za omejitve obdelave osebnih podatkov.
  • Vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo lahko zahtevate skladno s 31. čl. ZVOP-2.

V kolikor menite, da so kršene vaše pravice se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca: Informacijski poobplačenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si.